Didim, bugün şehir yaşantısında sıkışıp kalan insanların tatil yaptığı bir sayfiye beldesi olarak bilinir. Ama aslında ismini, tarihin en büyük bilicilik merkezi olan Apollon Tapınağı olarak da bilinen Didyma’dan almıştır.

Persler tarafından imha edilen ilk tapınağın yerine Büyük İskender’in emri ve desteğiyle eskisinden daha büyük, daha muhteşem bir tapınak yapılmış; ancak 600 yıl çalışılmasına karşın bitirilememiş. Çünkü burada köleler yerine maaşlı işçiler çalışmış ve işçiler de maaşlarını yeterli bulmayınca tarihin ilk grevi burada yaşanmış! Zaman zaman yaşanan bu grevler nedeniyle 70 ton ağırlığında mermerlerin taşınması, işlenmesi ve yerine konması aksamış. M.S. 350’li yıllarda ise Hıristiyanlık iyice yayıldığından böyle bir bilicilik merkezine gerek kalmamış.

Tapınak, antik çağ mimarisinin baş yapıtlarından biri. 20 m. yüksekliğinde, 2 m.den fazla çapı olan 122 adet İon düzeninde sütun mermer blokları 40 km. ilerideki Beş Parmak Dağları’nın eteklerinde bulunan Heraklia’dan getirilmiş. Bu tapınak bitirilebilseydi dünya’nın 8. harikası olabilirmiş.