Heraklia M.Ö. 350’de Karia kralı Mausolos’un emriyle kurulmuş bir liman şehri. Latmos Körfezi’ne (Bugünkü Bafa Gölü) adını veren Latmos şehrindeki insanlar buraya zorla yerleştirilmiş. Bu insanların en önemli geçim kaynağı kendi ocaklarından çıkardıkları mermeri Miletos ve Didyma’ya satmakmış.

Ancak Büyük Menderes Irmağı’nın getirdiği alüvyonların körfezin ağzını kapatması nedeniyle Heraklia önemini yitirmiş. Bugüne kalanlarsa, oldukça iyi korunmuş Athena Tapınağı ve Helen Dönemi’nde yapılan uzun şehir surları…

Beş Parmak Dağları ve Bafa Gölü birbirini tamamlayan öyle harika bir belde ki Tanrı Zeus’un kızı Ay Tanrıçası Selen bile burada çoban Endymion ile büyük bir aşk yaşamış!