Didim nasıl Milet’in kutsal yeri idiyse, Tanrı Zeus’un kutsal mekanı Labranda da Milas için öyleydi.Karialılar Labranda’yı Milas’a yaklaşık 20 km ‘lik kutsal bir yolla bağlamışlar.

En eski kalıntılar M.Ö. 600 yıllarına ait. Binaların çoğu M.Ö.377 – 344 yıllarında Mausolos ve kardeşi Idreus zamanında inşa edilmiş. Binaların onca depreme rağmen ayakta kalması ise şaşırtıcı. Yüzyıllarca bir tapınma mekanı olan şehir su kaynaklarıyla da ünlenmiştir.