Söke’ye 20 km uzaklıkta,Samsun Dağı’nın (Dilek Milli Parkı) güney ya macında Menderes Ovası’na hakim bir konumda bulunan Ege’nin en güzel antik şehirlerinden biri ve 12 şehirden kurulu olan İon birliğinin de üyesi Priene şehri.

M.Ö. 450 yıllarında Pers saldırısında yok edilen şehir, M.Ö. 350’de Atina’ nın da yardımıyla şimdiki yerinde yeniden kuruldu. Priene eski görkemine hiç ulaşamadı; ama günümüzde Roma etkisinden korunarak Yunan ve Anadolu kültürü karışımı mimari kimliğini en iyi yansıtan ören yeri olmuştur.

Priene, planı önceden çizilerek inşa edilmiş bir şehirdir. Birbirini dik kesen sokakların altındaki su şebekesi hala görülebilmektedir. Bilinen ilk içme suyu ve arıtma havuzları da yine burada bulunmaktadır. Kentin aşağ± kısmındaki okulun (gymnasium) duvarında öğrencilerin isimleri kazılı. Görülüyorki “grafitti”yeni bir sanat dalı değil !